Izigaba

Jay

Eli phepha limalunga neJay Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Unomyayi

Eli phepha limalunga neCrow Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

UKhadinali

Eli phepha limalunga neCardinal Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Ukhozi

Eli phepha limalunga ne-Eagle Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Nciniba

Eli phepha limalunga neNciniba Totem, undoqo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

I-Osprey

Eli phepha limalunga ne-Osprey Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

UMagpie

Eli phepha limalunga neMagpie Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Pelican

Eli phepha limalunga nePelican Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Inkukhu

Eli phepha limalunga neChicken Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Intaka eyifizenti

Eli phepha limalunga nePheasant Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

eToucan

Eli phepha limalunga neToucan Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Isikhwenene

Eli phepha limalunga neParrot Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Izagwityi

Eli phepha limalunga neQuail Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

eCanary

Eli phepha limalunga neCanary Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Ukhetshe

Ubulumko Nokhokelo. Phonononga ilizwe leHawk Symbolism, Hawk Totem, Hawk Meaning, Hawk Dream, kunye neMiyalezo yeHawk. Moya Animal Totems

Chickadee

Eli phepha limalunga neChickadee Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Ungqatyana

Eli phepha limalunga neSparrow Totem, undoqo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Wren

Eli phepha limalunga neWren Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Loon

Eli phepha limalunga neLoon Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Emu

Eli phepha limalunga ne-Emu Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.