Izigaba

UWestie

Eli phepha limalunga neWestie Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Husky

Eli phepha limalunga ne-Husky Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Rottweiler

Eli phepha limalunga neRottweiler Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Umalusi

Eli phepha limalunga neTotem yoMalusi, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Doberman

Eli phepha limalunga neDoberman Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

I-Golden Retriever

Eli phepha limalunga neGolden Retriever Totem, isiseko sayo, ubukho kunye nokubaluleka. Ibandakanya eyodwa & nemiyalezo eyenye.

Pug

Eli phepha limalunga nePug Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Labrador

Eli phepha limalunga neLabrador Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Dachshund

Eli phepha limalunga ne-Dachshund Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Bulldog

Eli phepha limalunga neBulldog Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Imbethi manqindi

Eli phepha limalunga ne-Boxer Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Poodle

Eli phepha limalunga nePoodle Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

IsiChihuahua

Eli phepha limalunga neChihuahua Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Great Dane

Eli phepha limalunga ne-Great Dane Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Bouvier

Eli phepha limalunga neBouvier Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Pomeranian

Eli phepha limalunga nePomeranian Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Yorkie

Eli phepha limalunga neYorkie Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Afghan

Eli phepha limalunga ne-Afghan Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Collie

Eli phepha limalunga neCollie Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

I-Bloodhound

Eli phepha limalunga ne-Bloodhound Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.