Izigaba

Unomadudwane

Eli phepha limalunga neScorpion Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Bee

Eli phepha limalunga neBee Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

I-Tarantula

Eli phepha limalunga neTarantula Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Incworm

Eli phepha limalunga ne-Incworm Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Uhlabamanzi

Eli phepha limalunga neTotem yedragonfly, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

UMntanezulu othandazayo

Eli phepha limalunga neTotem yoMntanezulu othandazayo, undoqo wayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya eyodwa kunye nemiyalezo yomntu ngamnye kwibhokisi yocaphulo.

Umbungu

Eli phepha limalunga neCaterpillar Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Phawula

Eli phepha limalunga neTikhi yeTotem, undoqo wayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Iinkumbi

Eli phepha limalunga neTotem yeNkumbi, undoqo wayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Intubi

Eli phepha limalunga ne-Termite Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Imbovane yomlilo

Eli phepha limalunga ne-Ant Totem yoMlilo, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Inundu

Eli phepha limalunga neMoth Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Uqongqothwane

Eli phepha limalunga ne-Beetle Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Iqakamba

Eli phepha limalunga neCricket Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

I-Stick Bug

Eli phepha limalunga ne-Stick Bug Totem, undoqo wayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Bhabha

Eli phepha limalunga neFly Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Iphela

Eli phepha limalunga neCockroach Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Unomeva

Eli phepha limalunga ne-Wasp Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Incukuthu

Eli phepha limalunga neLadybug Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Ukhanyikhanyi

Eli phepha limalunga neFirefly Totem, undoqo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.