Izigaba

Narwhal

Eli phepha limalunga neNarwhal Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Walrus

Eli phepha limalunga neWalrus Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.