Izigaba

Icikilishe

Eli phepha limalunga neLizard Totem, undoqo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Salamander

Eli phepha limalunga neSalamander Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Komodo Dragon

Eli phepha limalunga ne-Komodo Dragon Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya eyodwa & nemiyalezo yomntu ngamnye kwibhokisi yocaphulo.

Ulovane

Eli phepha limalunga ne-Chameleon Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Inkumba

Eli phepha limalunga ne-Snail Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Idragoni eneendevu

Eli phepha limalunga ne-Bearded Dragon Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Iguana

Eli phepha limalunga ne-Iguana Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

IGecko

Eli phepha limalunga neGecko Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

UMtyholi onameva

Eli phepha limalunga noMtyholi weTotem enameva, undoqo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Isele

Eli phepha limalunga neFrog Totem, undoqo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Inyoka

Eli phepha limalunga ne-Snake Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Ingwenya

Eli phepha limalunga neAlligator Totem, undoqo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.