Izigaba

Imvubu

Eli phepha limalunga neHippopotamus Totem, ubunjani bayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Stingray

Eli phepha limalunga ne-Stingray Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Umnenga

Eli phepha limalunga neWhale Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Seahorse

Eli phepha limalunga neSeahorse Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Itywina

Eli phepha limalunga neTywina iTotem, undoqo wayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Manatee

Eli phepha limalunga neManatee Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Intlanzi yekati

Eli phepha limalunga neCatfish Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Angelfish

Eli phepha limalunga ne-Angelfish Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Islamoni

Eli phepha limalunga neSalmon Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Ilobster

Eli phepha limalunga neLobster Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Iplatypus

Eli phepha limalunga nePlatypus Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Ikorale

Eli phepha limalunga neCoral Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Intlanzi yegolide

Eli phepha limalunga ne-Goldfish Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

I-Eel yoMbane

Eli phepha limalunga ne-Electric Eel Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Imfuno

Eli phepha limalunga neKoi Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

I-Piranha

Eli phepha limalunga nePiranha Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

I-Lionfish

Eli phepha limalunga neLionfish Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Orca

Eli phepha limalunga ne-Orca Totem, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Ufudo

Eli phepha limalunga neTotem yoFudo, isiseko sayo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.

Unonkala

Eli phepha limalunga neCrab Totem, undoqo, ubukho, kunye nokubaluleka. Ibandakanya imiyalezo eyodwa kwibhokisi yocaphulo.