Iveki nganye ye-COVID-19 yenqanaba lokufumana amandla lingaphantsi kweepesenti ezi-3 nge-10th yeeveki zilandelelana: Ingxelo yaseburhulumenteni.


  • Ilizwe:
  • Indiya

Iveki nganye ye-COVID-19 yenqanaba lokufumana amandla lingaphantsi kweepesenti ezi-3 nge-10th yeeveki zilandelelana: Ingxelo yaseburhulumenteni.

(Eli bali alihlelwanga ngabasebenzi beNdaba eziPhezulu kwaye liveliswe ngokuzenzekelayo kukutya okuhlangeneyo.)